Назад

05.02.2018

Квартал „Трастевере“

Описание

Трасте́вере (на италиански: Trastévere от латински : trans Tiberim — „отвъд Тибър“) е един от районите на историческия център на Рим, разположен на западния бряг на река Тибър и заемащ източната част от хълма Яникул. Римският квартал Трастевере от антични времена се смятал за квартал на бедните жители и пришълците. Повечето живущи били чужденци, сред които - юдеи, гърци и сирийци. Кварталът отвъд реката бил извън пределите на Рим, тук нямало хора с "римско жителство". От друга страна, този етнически "котел под налягане" станал благодатна почва за възникването на първите християнски общини. Тук се появили първите църкви с традиционни за времето названия титулус (Tituls).

И неслучайно жителите на квартала имат свой празник: нарича се "Ноантри" (Festa de Noantri) - "Ние сме други".