Назад

Покупки на равни месечни вноски

Описание

Всички маркирани продукти могат да бъдат закупени БЕЗ ЛИХВА във всички офиси на "Караджъ Турс" и да разсрочиш покупките си на вноски от 2 до 6 месеца!*

Какво трябва да знаете за услугата "Покупки на равни месечни вноски"?
Сега с услугата „Покупки на равни месечни вноски“ можете по всяко време да пазарувате със своята кредитна карта от Пощенска банка в страната и сами да изберете размера на погасителната вноска в търговския обект, при извършване на покупката. Избирате без компромис с марката и качеството, без необходимост да кандидатствате за кредит и да чакате одобрение за всяка отделна покупка.

С кои карти можете да направите покупка на равни месечни вноски?
С всички кредитни карти, издадени от Пощенска банка.
Покупка на равни месечни вноски с Караджъ Турс и Пощенска банка

На колко вноски можете да разсрочите сумата на твоите покупки?

Можете да избирате от 2 до 6 вноски.

Как да погасите месечната си вноска?
Всеки месец получавате месечно извлечение по кредитната си карта с подробно описание на извършените за периода трансакции,  дължими лихви и такси. В извлечението ще бъде отразен и размерът на съответната месечна вноска, която дължите за направената от Вас покупка.

Как да платите на равни месечни вноски ?
1.При извършване на покупка във офисите на "Караджъ Турс", трябва да уведомите служителя, че желаете да разсрочите покупката си на равни месечни вноски с кредитна карта от Пощенска банка.
2. Изберете броя на месечните си вноски (от 2 до 6 месеца).
3. Плати с кредитната си карта на ПОС терминал на Пощенска банка.
4. На бележката от ПОС терминалното устройство, ще видите общата дължима сума с оскъпяването и броя на месечните вноски.


* Лихва за покупки не се дължи при погасяване на всички начислени задължения по картата в рамките на гратисния период за съответния месец съгласно Общите условия за кредитни карти VISA и American Express. Банката не начислява и лихва (комисионна) за покупки на равни месечни вноски при покупки на вноски с кредитни карти от Пощенска банка на ПОС устройства на Банката във всички офиси на "Караджъ Турс". Сборът от вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. С какви карти мога да направя покупка на вноски?
Отговор:  С всички кредитни карти от Пощенска банка.

2. Къде мога да правя покупки на вноски?
Отговор: Във всички офиси на "Караджъ Турс".

3. Мога ли да правя покупки на вноски в чужбина?
Отговор:  Не.

4. Трябва ли ПОС терминалът задължително да е на Пощенска банка?
Отговор: Да.

5. Необходимо ли е допълнително одобрение, за да използвам услугата или да се обадя някъде?
Отговор: Не, става непосредствено на място в търговския обект.

6. На колко вноски мога да разсроча сумата на покупката?
Отговор:  Можеш да избираш от 2 до 6 равни месечни вноски.

7. Каква сума мога да разсроча?
Отговор:  Цялата стойност на покупката, като сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаеми кредитен лимит по картата.

8. Какво е необходимо да направя, за да си платя стоката на вноски?
Отговор:  Преди да платиш покупката, трябва да дадеш кредитната си карта на служителя на касата в търговския обект и да го уведомиш, че искаш да платиш на вноски.

9.  Ако направя покупка на вноски, ще дължа ли и стандартната лихва за покупки с картата?
Отговор:  В случай, че  платиш цялата дължима сума от месечното извлечение в рамките на гратисния период, не дължиш лихва за сумата на направените покупки, вкл. за покупките на вноски. Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата.

10.  Ще се блокира ли някаква сума по картата и ако да – каква?
Отговор:  Да, блокира се цялата сума на покупката заедно с комисионата.

11.   Кога се дължи първата месечна вноска?
Отговор:  В срок до датата за издължаване, посочена в следващото месечно извлечение по кредитната карта.

12.  Мога ли да погася предсрочно цялата сума?
Отговор:  Да. Единственото, което е необходимо е да посетиш клон на Пощенска банка и да подадеш искане. В този случай не дължиш такса за предсрочно погасяване, както и стойността на комисионата за предсрочно погасената сума.

Tyxo.bg counter